Kinderkracht Coachtraject

 

 

Je zoekt hulp voor je kind en je wilt zelf ook inzichten en handvatten hoe jij als ouder je kind kan ondersteunen. De vraag voor je kind staat centraal, met daarbij ook aandacht voor de onderlinge dynamieken en relaties in jullie gezin en systeem. Je staat open om ook naar je eigen rol te kijken en bent bereid samen te werken. Met je kind, met elkaar, met mij.

In een Kinderkracht Coachtraject komen al die aspecten samen. Op een positieve en vriendelijke manier leren over jezelf en elkaar, praktisch en helder én met veel bewustwording. Kortdurend, laagdrempelig, deskundig, veilig en altijd op maat.

Hoe ziet een Kinderkracht Coachtraject eruit?

Aanmelden
Stuur een mail of bel direct met Annette voor een gratis aanmeldgesprek van maximaal 15 minuten. Annette hoort jouw vraag, denkt met je mee en legt uit wat zij kan betekenen voor jou en je kind.

Startgesprek ouders
Voel je een JA? Dan volgt er een startgesprek met jou/jullie (zonder je kind). Dit kennismakingsgesprek heeft tevens een coachend karakter, zodat we aan het eind niet alleen de doelen en onze samenwerking helder hebben, maar je meteen al inzichten en handvatten hebt om verder mee te gaan.

Startgesprek kind & ouder
Is de JA er nog steeds? Dan volgt er een startgesprek met je kind en jou/jullie in de praktijkstudio de Droomfabriek in Haarlem Noord. Doel is dat je kind zelf hoort wat Kinderkracht is en weet wie ik ben en we de doelen voor Kinderkracht bespreken. Ook nu checken we: is er een (kleine of grote) JA? Het tweede half uur maak ik meteen een start samen met je kind.

Vervolgsessies kind
Gemiddeld zijn er 5 sessies die wekelijks en daarna om de week plaats vinden afhankelijk van de behoefte. Ik start met je kind samen en het laatste kwartiertje is het “aanschuif-momentje” waarin we nog wat delen of een oefening samen doen. Doel is dat jij als ouder het proces kunt volgen, inzichten en tips meeneemt en thuis een vervolg kan geven aan de sessies.

Kinderkrachtmap
De Kinderkracht map bevat het materiaal uit de sessies, opdrachten voor thuis en achtergrondinformatie voor ouders. Om zo Kinderkracht in de aandacht te houden en om zelf mee te lezen en te oefenen. De map is tevens een handig hulpmiddel in het afstemmen met de leerkracht.

Contact ouders
Naast de “aanschuifmomentjes”, is tussentijds contact soms zinvol in de vorm van een mailbericht of notities in de Kinderkrachtmap. Extra overleg is altijd mogelijk middels een oudergesprek of coachsessie, live, telefonisch of online.

Coachingsgesprek ouders voortgang
Na gemiddeld 5 sessies volgt er een oudergesprek waarin de voortgang en bevindingen besproken worden en er ruimte is voor eigen vragen en inzichten en worden er afspraken gemaakt over het vervolg.

Vervolg sessies kind en/of ouder
Afhankelijk van de behoefte en het proces vinden er nog een x aantal sessies plaats met het kind, dan wel een individuele opstelling of oudercoaching (lees meer). Indien andere begeleiding of verwijzing gepast is wordt dit besproken.

Contact school
Bij start wordt, in overleg, aan de leerkracht gevraagd om schriftelijke informatie te delen. Extra afstemming met school is mogelijk, waaronder een overleg op school of observatie in de klas. Zie tarieven.

Afsluiting & evaluatie
Het Kinderkracht coachtraject wordt altijd afgesloten met een afsluitende sessie met het kind om de successen te vieren en met aandacht afscheid te nemen. Een afsluitend gesprek met ouders is waardevol om zowel de ontwikkeling van het kind als die van de ouders te evalueren en handvatten mee te geven voor de toekomst.

Rapportage
Een eind- of evaluatie verslag kan op verzoek van ouders of school worden geschreven. Zie tarieven.

“Bij Kinderkracht kan ik echt mezelf zijn!”

Annette heeft een warme, zachte en vriendelijke persoonlijkheid, wij waren direct dol op haar! Mijn zoon vond het plezierig om spelenderwijs bij haar te leren. Hij is ook erg vooruitgegaan, zegt hij zelf.

Annette heeft het vermogen om op kindniveau contact te maken. Zij luistert écht naar mijn zoon, waardoor hij zich serieus genomen voelt. Ik heb geleerd dat mijn kind echt zijn eigen ervaringsdeskundige is en dat ik nog veel meer met hem kan praten over de dingen die hem bezig houden. Ik weet nu dat kinderen hun eigen wijsheid in pacht hebben. De Kinderkracht methodes werken zeer stimulerend en verhelderend. Ook het diploma aan het einde van het traject draagt bij aan zijn zelfvertrouwen. Mijn zoon is super trots!

Annette bouwde met haar vriendelijke, open houding en oprechte interesse in het kind, al snel een band op met onze zoon van 10. Ze wist tot hem door te dringen en hem op zijn gemak te stellen, waardoor hij zich voldoende veilig voelde om zich bloot te geven. Ook liet ze zich niet om de tuin leiden door zijn ontwijkende of sociaal wenselijke antwoorden. Iets wat school tot dan toe nog niet gelukt was.

De terugkoppeling naar ons was er daarom eindelijk eentje van herkenning. De handvatten die ze onze zoon heeft gegeven, hebben een half jaar na dato nog steeds effect en hij past ze nog altijd met succes toe. Dank je wel, Annette!!!!

Mijn dochter voelde zich op de basisschool onzeker over zichzelf en ik gunde het haar om zich meer ‘groot’ tevoelen. Dat ze zelf ook zou zien dat ze er ècht mag zijn. Samen met Annette heeft ze geleerd om te vertrouwen op haar innerlijke kracht. Door middel van een aantal sessies die ze samen hebben gehad, waarin het kind centraal staat, is ze de laatste schooljaren een echte powergirlie geworden! Vol zelfvertrouwen is ze dit jaar gestart op de middelbare. Hoe trots kun je zijn als moeder, om je meisje lachend weg te zien fietsen vol vertrouwen in een nieuw avontuur!
Annette kan zich heel goed inleven in het kind, voelt dingen feilloos aan en kan op een hele lieve manier het kind bereiken: ze praat begrijpelijk taal. De kinderen mogen kind zijn en leren ook nog om vertrouwen in zichzelf te mogen hebben. Krijgen handvatten van haar hoe ze situaties het beste kunnen aanpakken en kijken samen daarop terug.
Wat heel erg fijn is, is dat Annette ook de ouders erbij betrekt, zodat ze goed inzicht krijgt hoe het kind opgroeit.
De coachgesprekken die ik met Annette heb gehad hebben mij dan ook echt verder geholpen in mijn rol als moeder en voor mijzelf. Annette is gewoon een hartstikke leuk, liefdevol en slimme vrouw!